Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i Ochrony Danych serwisu internetowego: www.kallas.eu – zwany Serwisem

1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (osób korzystających z Serwisu), w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych poprzez Serwis. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami i warunkami korzystania z Serwisu przed rozpoczęciem użytkowania. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na jakikolwiek z warunków, prosimy o opuszczenie strony serwisu internetowego www.kallas.eu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie oraz Administratorem Serwisu jest: Kallas Europejskie Biuro Obrotu Nieruchomości z siedzibą na ul. Konarzewskiej, 60-101 Poznań, NIP: 779-207-60-62, REGON 301619844

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie dany osobowych, ustachwą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych obowiązuje cały zespół Biura Nieruchomości KALLAS. Dokładamy wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność uzyskanych danych. Politykę Prywatności stosujemy w zakresie danych osobowych, przetwarzanych metodą tradycyjną oraz w systemie informatycznym, a także danych zapisanych na zewnętrznych nośnikach. Dotyczy to również informacji na temat bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie podane przez Użytkownika, wprowadzone w formularzach informacje; 

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w sposób wynikający z funkcji konkretnego formularza, m.in. w celu: - rozpoczęcia procesu obsługi kontaktu informacyjnego; - odpowiedzi na wysłane zapytanie; - poinformowania o nowych ofertach czy usługach; - zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa; - obsługi klienta; - administracyjno-księgowym; - marketingowym; - archiwalnym; - dowodowym; - administrowania Serwisu.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta, ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, o czym powinna poinformować Administratora Serwisu.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą w stosunku do tych danych prowadzone procesy profilowania.

9. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Ochrony Danych Serwisu, mogące wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój z Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis internetowy www.kallas.eu. Każda z tych stron może posiadać własną politykę dotyczącą prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

11. Używając naszego Serwisu, zobowiązują się Państwo korzystać z niego wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz w poszanowaniu prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych, jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT. Informujemy, że Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych. W pierwszej kolejności prosimy jednak o informację o nieprawidłowości - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.